دریافت کتاب

درسته که می تونین وب‌سایت این کتاب رو فصل به فصل از روی همه دستگاه ها بخونین، اما ممکنه ترجیح بدین به شکل افلاین هم به اون دسترسی داشته باشین. راه‌های زیر بهترین پاسخ برای این جریان هستن:

و خب معلومه که اگر کلا آفلاین شدین، بد نیست یادتون باشه که این پروژه برای ادامه نیاز به حمایت شما داره (: منظورم از ادامه، در اینجا اضافه شدن کتاب‌های جدید است.

از کیفیت فایل‌های دانلودی راضی نیستین؟

  • کیفیت بهترش رو درست کنین و به آدرس [email protected] بفرستید تا جایگزین کنم
  • نقدها و پیشنهادها رو به [email protected] بفرستین تا اگر تونستم اصلاح کنم

و البته اگر می خواین کتاب کاغذی رو بخرین، از صفحه حمایت ها می‌تونین سفارش بدین.


مقدمه مقدمه تولد یک نِرد تولد یک نرد، بخش یکم تولد یک نرد تولد یک نرد، بخش دوم تولد یک نرد، بخش سوم تولد یک نرد، بخش چهارم تولد یک نرد، بخش پنجم تولد یک نرد، بخش ششم تولد یک نرد، بخش هفتم تولد یک سیستم‌عامل تولد یک سیستم‌عامل، بخش یکم تولد یک سیستم‌عامل، بخش دوم تولد یک سیستم‌عامل، بخش سوم تولد یک سیستم‌عامل، بخش چهارم تولد یک سیستم‌عامل، بخش پنجم تولد یک سیستم‌عامل، بخش ششم تولد یک سیستم‌عامل، بخش هفتم تولد یک سیستم‌عامل، بخش هشتم تولد یک سیستم‌عامل، بخش نهم تولد یک سیستم‌عامل، بخش دهم تولد یک سیستم‌عامل، بخش یازدهم تولد یک سیستم‌عامل، بخش دوازدهم فرش قرمز فرش قرمز، بخش یکم فرش قرمز، بخش دوم فرش قرمز، بخش سوم فرش قرمز، بخش چهارم فرش قرمز، بخش پنجم فرش قرمز، بخش ششم فرش قرمز، بخش هفتم فرش قرمز، بخش هشتم فرش قرمز، بخش نهم فرش قرمز، بخش دهم فرش قرمز، بخش یازدهم فرش قرمز، بخش دوازدهم مقالات دارایی معنوی پایانی بر کنترل راه جذاب پیش رو چرا متن‌باز مهم است شهرت و ثروت معنای زندگی ۲